Installaties

Stereotaxie (2014)

Samenwerking met Laura Maes.
Een interactieve installatie voor één persoon, waarin de hersengolven van die persoon omgezet worden in klanken.
Premiere op de “Private Shelter” tentoonstelling in Raversijde, Oostende (19 oktober – 16 november 2014)

stereotaxie

Stereotaxie insallation by Laura Maes en Kristof Lauwers

Whirlwash (2003)

WhirlWash is een voorstelling door Laura Maes, Leen Gyselinck en Kristof Lauwers die elektro-akoestische muziek en experimentele video verenigt. Het geheel ontstond vanuit de problematiek rond het uitvoeren van elektronische muziek: traditioneel wordt deze gespeeld van tape of cd en live gespatialiseerd. Voor het publiek is er weinig of geen zichtbaar verband tussen de gehoorde klanken en de manier waarop ze geproduceerd werden, het contact met de uitvoerder ontbreekt.
In WhirlWash zochten we naar een manier om de opgeroepen klankwereld ook visueel tot uiting te brengen en een live-aspect te verbinden aan het elektro-akoestische gedeelte. De wasmachine vormde het uitgangspunt: een over elkaar heen tuimelen van klanken en beelden. Whirl Wash visualiseert het auditieve en formaliseert en abstraheert het visuele. Het visuele en het auditieve smelten samen tot één geheel.

De trommels van oude wasmachines vormden de basis voor het bouwen van instrumenten. Niet enkel zijn het uitstekende akoestische versterkers, maar ook visueel vormen de trommels een mooi geheel. In de verduisterde ruimte ‘zweven’ verschillende trommels, die verlicht worden door ingebouwde high-brightness leds. Op deze metalen klankkasten werden verschillende objecten gemonteerd, zoals snaren, metalen veren, tiges en een metalen wiel. Deze objecten dienen als klankbron bij het bespelen van het instrument door de muzikanten. Eén van de trommels werd bovendien uitgerust met elektromotortjes, die de ingebouwde snaren computergestuurd tot klinken brengen.

Behalve de trommels bevinden zich nog twee andere visuele bronnen in de ruimte: een groot scherm tegen de achterwand en een kleiner scherm vooraan in de ruimte. Hierop worden beelden die bestaan uit vrij geabstraheerde opnames van licht en kleuren geprojecteerd. Op deze manier wordt een zintuiglijke ervaring van de werkelijkheid opgeroepen. De video toont een a-narratief geheel, dat de associatieve logica van dromen en louter visuele impulsen volgt. Zo vormen de beelden een soort visuele compositie, die verwijst naar een eerder muzikale manier van werken. Bovendien komen de metalen wastrommels, op een geësthetiseerde wijze, terug in de beelden.

This post is also available in: Engels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *